Bijcie baby. To wasz obowiązek!

przemoc-140314-1000550

Polscy biskupi wreszcie jasno określili swoje stanowisko. Bicie kobiet, poniżanie ich, przemoc w rodzinie i w domu, to istotna cześć polskiej tradycji katolickiej, i jako taką należy ją pielęgnować i i chuchać i dbać o jej zachowanie z najwyższym pietyzmem. Bo to nasze katolickie i narodowe dobro. Tak w skrócie to wygląda. A jest to stanowisko tzw. Konferencji Episkopatu Polski, która zdecydowanie sprzeciwiła się ratyfikacji przez Polskę Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. NIE dla ideologii gender w naszej ojczyźnie!

Biskupi uważają, że w Polsce ochrona kobiety przez prawo jest wystarczająca i nie ma żadnych podstaw by dodatkowo otaczać je jakąś ochroną. Może to powiem przynieść skutek odwrotny do od zamierzonego.

Biskupi w zawoalowany sposób dowodzą też, że bicie kobiety, od czasu do czasu i niezbyt nachalnie, nie jest w istocie niczym złym. De facto przyczynia się ono, do umocnienia więzów rodzinnych i utrzymania naturalnej hierarchii każdej porządnej rodziny. Bo to przecież mężczyzna jest głową tej rodziny i w związku z tym ma pełne prawo do akcentowania, a jeśli trzeba do wymuszania swojej dominującej pozycji. Bowiem porządek musi być, w zwłaszcza w rodzinie na dodatek katolickiej.

Więc nie ma co sobie dupy zawracać takimi bezbożnymi konwencjami, bo to bóg ustalił pewien porządek i nikt nie ma prawa porządku tego zmieniać.

„Nie ma żadnej potrzeby wprowadzania rozwiązań opartych na redefinicji takich pojęć, jak np. płeć, rodzina czy małżeństwo. Niebezpieczeństwa przyjęcia tej konwencji dostrzegają liczne środowiska prorodzinne i kobiece oraz przedstawiciele środowisk naukowych. Ich głosy docierają do Sekretariatu Konferencji Episkopatu” – napisali biskupi.

Biskupi zapowiedzieli również wydanie lada  moment kolejnego komunikatu, tym razem poświęconego pedofilii. Ma on zawierać miedzy innymi redefinicję pojęcia pedofilia. Liczne przypadki molestowania i gwałcenia dzieci przez dzielnych rycerzy polskiego kościoła (biskupów, kandydatów na biskupów, księży i zakonników), nie będą uznawane za przestępstwo. Patologia stanie się przywilejem.

» ZOBACZ RÓWNIEŻ: Katolicy, bijcie baby, to wasz obowiązek. Suplement

Stanowisko biskupów zarówno w sprawie przemocy jak i pedofilii, będzie uznane zapewne przez rząd i sejm . Parlament zaś jeszcze tej kadencji, zajmie się w trybie pilnym wprowadzeniem odpowiednich zmian w polskim prawodawstwie, tak aby zaspokoić oczekiwania kościoła, a rodzina była jeszcze lepiej chroniona. Amen.