O czym myślimy kiedy mówimy o Dudzie

duda-150808-1100550

Duda mówi: „Nie wolno realizować rozwoju kraju wbrew ludziom, tak jak politycy nie mogą działać wbrew woli narodu”. Czyli Duda postuluje, że jeśli ów naród pragnie być zacofanym a Polska ma być zadupiem, to należy tę wolę uszanować. 

Trzeba przyznać, że jest w tym jakaś logika jednak, no bo przecież z punktu widzenia Dudy i jego szefa zacofanym motłochem osiadłym w zacofanym kraju, rządzi i się manipuluje nieporównywalnie skuteczniej.

Pamiętajmy też, że wyborcze hasło PiS (a więc i pana prezydenta, aktywnego uczestnika kampanii) czyli „Polska w ruinie”,  to cel do którego PiS konsekwentnie będzie dążył. I szczerze trzeba przyznać, że to prawdopodobnie jedno z nielicznych wyborczych haseł, które ów PiS ma szanse zrealizować, jeśli im oczywiście na to pozwolimy. 

Z tego punktu widzenia zrozumiałe są też podróże Dudusia po polskim zadupiu, bo gdzie jak gdzie,  ale tam właśnie naród jest spolegliwy a Duduś jest gwiazdą. A przyznajmy,  że każdy człowiek , a zwłaszcza ktoś tak próżny jak ów Duduś, najlepiej czuje się tam gdzie go wielbią. A jak mało trzeba, żeby kogoś wielbić, przykład daje właśnie Duduś. No i koło nam się zamyka.