Tablica

palac-prezydencki-160111-1400600

Tej treści tablica pamiątkowa zawiśnie wkrótce na ścianie Pałacu Prezydenckiego.

„W tym budynku pracował i mieszkał w latach 2005-2010 Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Profesor Lech Kaczyński – brat wybitnego działacza opozycji i faktycznego przywódcy strajku sierpniowego (acz nigdy nie internowanego) Jarosława Kaczyńskiego – dr hab. nauk prawnych, prof. Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, podobnie jak i brat uczestnik (choć gorszego sortu) opozycji demokratycznej, współpracownik Komitetu Samoobrony Społecznej KOR, działacz Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, doradca Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Gdańsku, delegat na 1. Zjazd Krajowy NSZZ » Solidarność «, w stanie wojennym internowany w Strzebielinku, członek Władz Podziemnej » Solidarności «, uczestnik Obrad Okrągłego Stołu, wiceprzewodniczący NSZZ » Solidarność «, senator I Kadencji, minister Stanu ds. Bezpieczeństwa w Kancelarii Prezydenta RP, poseł na Sejm I i IV Kadencji, prezes Najwyższej Izby Kontroli, minister Sprawiedliwości , prezydent m.st. Warszawy, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Zginął (trochę na własne życzenie) 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku”.